O činnosti

Obchodní služby společnosti ČSAD Hodonín a.s. nabízí komplexní služby v oblasti sítě čerpacích stanic, kreditního systému, dodávek pohonných hmot a prodejem AdBlue v celé České republice.

Na čelní místo prodejců pohonných hmot nás staví:

  •          vysoká úroveň nabízených služeb
  •          individuální přístup k zákazníkům
  •          garance kvality původu zboží a optimalizace logistických nákladů

Naše přednosti

  •          garance záruky kvality – prověřeno našimi vozy
  •          zajímavé ceny
  •          možnost množstevních slev smluvním zákazníkům

Jsme členy svazu Společenství čerpacích stanic ČR a Hospodářské komory ČR.

Evropa a její prudký vývoj se odráží i do činností v naší společnosti, potažmo také do již vytvořené sítě čerpacích stanic ČSAD Hodonín a.s. V tomto oboru  i naše síť čerpacích stanic vyžaduje určitou přiměřenou reakci na nové a nové příležitosti, zapojuje se do vznikajících   sdružení, síťových, obchodních propojení, kde společně usiluje o zkvalitňování motoristických služeb a jejím uplatnění na trhu, nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí.

K dnešnímu dni má naše vlastní síť 5 pracovišť. V naší síti, a smluvně propojených partnerských sítích, jsou zaregistrována převážně nákladní vozidla, ale také vozidla osobní, zemědělské stroje, apod.

Při sestavování požadavků na budovanou síť čerpacích stanic, nebyli opomenuti ani naši zaměstnanci a náš vlastní vozový park, kterým slouží celá síť čerpacích stanic vlastních  nebo čerpacích stanic smluvních partnerů ČSAD Hodonín a.s. Prvořadým úkolem obchodní politiky obchodních služeb a provozu ČS v ČSAD Hodonín a.s. je zabezpečit kvalitu a výhodnou cenu pro tankování naší nákladní a osobní dopravy, ale též výhodné tankování smluvních dopravců a partnerů

V zapojování do prověřených sítí dále pokračujeme, prohlubujeme spolupráci s těmi, kteří mají své zákazníky, jež mohou v této síti tankovat. Zde vidíme cestu bezpečného obchodování nejenom v České republice, ale otvíráme se pro celou Evropu.

Historie »

První známky komerčního prodeje jsou u naší společnosti datovány začátkem roku 1991. První zákazníci byli převážně občané využívající naftu do naftových kamen. Tito zákazníci měli různé nádoby, džbery, sudy a konve, které dnes určitě nesplňují náročné ekologické podmínky. V tomto období i naše společnost poskytuje nákladní vozidla do tzv. ekonomického pronájmu a taky vznikají malé firmičky, které hledají pro svůj provoz výhodný zdroj. Nutno podotknout, že tyto prodeje byly víceméně nahodilé jen v několika málo případech smluvní. Zde začíná základní obchodní myšlenka, jak lépe využít čerpací stanice, které sloužily převážně naší nákladní a osobní (autobusové) dopravy.

Na podzim v roce 1994 tedy rozhodlo vedení společnosti o výstavbě nové veřejné čerpací stanice ve Veselí nad Moravou. Pro stavbu této čerpací stanice bylo využito vlastního pozemku v těsné blízkosti staré čerpací stanice, která původně sloužila jen pro náš vozový park. Nová čerpací stanice již nebyla zaměřena jen pro vlastní potřebu, ale sloužila jako celý komplex veřejných služeb pro  nákladní i osobní dopravu. Začali jsme poskytovat rychlé občerstvení, celní služby,  parkovací prostory i s možností ubytování, prodej dálničních kuponů, motoristických potřeb, cukrovinek, hraček, dárkového zboží a mnoho jiných služeb

Jelikož prodej na této čerpací stanici byl s postupem času úspěšný, vedení společnosti rozhodlo o výstavbě dalších dvou čerpacích stanic v regionu. Počátkem roku 2000 byla dokončena čerpací stanice v Hodoníně a o půl roku později ve Velké nad Veličkou.  S rozšiřováním logistických aktivit v Brně Slatině vyvstala poptávka vozidel ČSAD Hodonín a.s. a smluvních dopravců logistického centra po pohonných hmotách. Původně zamýšlená bezobslužná čerpací stanice byla uvedena do provozu v polovině roku 2002. Po nesmělých začátcích nabírá její význam, v naší síti čerpacích stanic, větších rozměrů a je rozhodnuto, že i tato čerpací stanice zůstane s obsluhou a bezobslužným automatem s provozem NONSTOP.

Naše obchodní aktivity se rozrůstají zapojováním do různých systémů tankování po celé ČR a částečně i Evropy. Nedílnou součástí těchto obchodů je provozování čerpacích  stanic, které s nárůstem potřeb měnily svoji  podobu.

Na základě potřeb a požadavků v regionu, byly v roce 1998 vybudovány mycí linky pro nákladní i osobní vozidla. Tím vzniká jednak nová pracovní příležitost a také nové zkušenosti v tomto oboru. Na jaře roku 2000 vzniká první zmínka o centrálním nákupu zboží a pohonných hmot, pro výše uvedené čerpací stanice.

Na nově vybudovaných čerpacích stanicích nejsou zřizovány funkce vedoucích čerpacích stanic, jak tomu bývalo v minulosti zvykem, ale jsou  nahrazovány počítačovou technikou, propojenou s centrálním nákupem, příjmem, výdejem zboží a pohonných hmot z centra obchodních služeb, které mělo své sídlo v ČSAD Hodonín a.s., závod Veselí nad Moravou. Tím vznikl základ pro přehledný, moderní způsob řízení obchodování v tomto oboru. Odborný tým začíná zabezpečovat nejen nákup a prodej, ale také využívat nové obchodní a technické příležitosti