Doprava

Produkty dovážíme vlastní cisternou, která je o objemu 33 000 litrů, je vybavena měřícími počitadly s tiskárnou pro přesnou evidenci stočeného zboží. Počitadla jsou každoročně kontrolována a ověřována s potvrzením přesného měření dle normy. Zajišťují spolehlivý odečet stočeného zboží bez ovlivňování vzduchovými bublinami. Vnitřní mechanismus počítadla zajišťuje číselnou evidenci stáčecího postupu s označením stočení od nulové hodnoty až do konečného výsledku bez možnosti ovlivnění obsluhou. Tím je zákazníkům zajištěna jistota přesného stočení zboží s vyloučením možnosti ovlivňování stavu počítadla obsluhou.

Ve vyjímečných případech využíváme vybrané smluvní dopravce, kteří pro nás zajišťují přepravu pohonných hmot v celé ČR.
Veškeré cisternové soupravy splňují příslušné normy na přepravu ropných produktů a zároveň jsou vybaveny veškerým technickým zařízením, tj. rekuperací par, dvěmi měřícími počítadly pro výdej pohonných hmot včetně tiskárny.