Kontakty

Vedení útvaru PHM
jméno funkce telefon mobil e-mail
Ing. Josef Janeček Manažer pro PHM 518 304 640 606 727 287 jjanecek at csad.com
Oddělení obchodu AdBlue, PHM, LPG
jméno funkce telefon mobil e-mail
Jan Břečka ved. oddělení velkoobchodu s PHM a AdBlue 518 304 642 602 332 148 nafta at csad.com
Jaroslava Damborská referent obchodu s PHM a AdBlue 518 304 445 606 864 976 adblue at csad.com
Oddělení sítě ČS PHL
jméno funkce telefon mobil e-mail
Markéta Motičáková Vedoucí oddělení ČS PHL 518 304 445 602 125 921 vedoucics at csad.com
Martin Mikl ml. Vedoucí provozu a servisu ČS PHL 518304645 602577923 technikcs at csad.com
Marie Ďurníková Referent skladu 518 304 639 604 358 848 skladcs at csad.com
Anna Miklová Sam. ref. oddělení provozu ČS s PHL 518 304 643 602 536 562 amiklova at csad.com
Zákaznický servis sítě ČS PHL
jméno funkce telefon mobil e-mail
Zdeněk Krutílek Samostatný referent zákaznického servisu – obchodní zástupce 518 304 641 602 125 918 zkrutilek at csad.com
Veronika Přichystalová Samostatný referent zákaznického servisu 518 304 644 602 516 432 vprichystalova at csad.com